STICHTING LEBO ANBI GEREGISTREERD – WAT BETEKENT DIT?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Een stichting kan enkel een ANBI registratie hebben na beoordeling en controle van de belastingdienst. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de belastingdienst. 

Doelstelling van de ANBI

Stichting LEBO zet zich in voor het welzijn voor jonge bewoners van sociaal-economisch achtergestelde buurten in de randstad. De Stichting is met name actief in Amsterdam Nieuw- West en wil helpen om de jeugd in dit stadsdeel te enthousiasmeren om te sporten. Ook is de stichting internationaal actief. Voornamelijk in Bonaire, Gambia en Ghana.


De stichting richt zich op het verminderen van maatschappelijke problemen door middel van het bieden van georganiseerde sportactiviteiten en sportprojecten die inspireren en engageren. De stichting streeft naar intrinsieke motivatie, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel onder jongeren en biedt activiteiten aan die de straatcultuur en het toekomstbeeld van de doelgroep positief beïnvloeden.


De ambitie is zo veel mogelijk sportprojecten op te zetten, die de jeugd en dan vooral de kansarme jeugd en moeilijk bereikbare jongeren de kans geeft om middels sport een betere kans te krijgen in de samenleving. Centraal staat hierin het inzetten van rolmodellen van de straat.


Door middel van talentontwikkeling en het effect van rolmodellen wordt saamhorigheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel gestimuleerd waarbij van binnenuit verandering teweeg wordt gebracht in het leefklimaat van onze jongeren. Het motto luidt dan ook: “Talent Inspireert”.

Beleidsplan

Voetbal als middel gebruiken om een gedragsverandering teweeg te brengen onder jongeren uit de achterstandswijken van Amsterdam. Wij zetten hiervoor onze rolmodellen in die enige status bezitten in de voetbalwereld. Onze jongens van het 1e elftal van ASV LEBO hebben ervaring in het Nederlands zaalvoetbal team of zijn panna koning.


Stichting LEBO probeert de begroting jaarlijks rond te krijgen via hoofdsponsor LEBO Vastgoed, andere sponsors en geld via subsidies en fondsen. Streven is om diverse projecten zelfvoorzienend te maken. Het bestuur beheert het vermogen van de instelling. Dat vermogen bestaat vrijwel volledig uit via subsidie en sponsoring verkregen gelden. Deze gelden worden volledig besteed aan de activiteiten waarvoor subsidies verworven zijn. Het bestuur is volledig onbezoldigd.

Financieel jaarverslag

Bekijk de laatste jaarrekeningen.