VISIE

Stichting LEBO streeft naar het terugdringen van de problemen die zich voordoen rondom de drie benoemde thema’s. Dit willen wij nastreven door zichtbare en overdraagbare activiteiten op te zetten, “voor” en “door”de jongeren. Op deze manier betrekken wij de jongeren en hebben zij de ruimte om het zich eigen te maken. Door de actieve deelname (in de maatschappij), proberen wij een eigendomsgevoel te creëren en zo ook verantwoordelijkheidsgevoel.

Stichting LEBO zet zich in om oplossingsgericht te werk te gaan en daarnaast op een positieve manier sociale cohesie teweeg te brengen in de buurt. Stichting LEBO stimuleert verantwoorde omgang in de wijk middels participatietrajecten die ervoor zorgen dat jongeren actief bijdragen aan hun eigen omgeving. Daarnaast gesprekken teweeg te brengen en begrip naar elkaar toe te intensiveren.

Missie

Stichting LEBO stichting zet zich in voor het welzijn voor jonge bewoners van sociaal-economisch achtergestelde buurten in de randstad. De Stichting is met name actief in Amsterdam Nieuw- West en wil helpen om de jeugd in dit stadsdeel te enthousiasmeren om te sporten.

We organiseren diverse maatschappelijke voetbalprojecten in de wijken van Amsterdam.

De stichting richt zich in eerste instantie op de kwetsbaren in de samenleving en opereert dan ook over het algemeen in de wijken waar sport als middel en doel erg wenselijk is. Stichting LEBO maakt voor de mensen het sporten mogelijk door samen met hen de regelingen van de overheid in te zetten, maar ook door sponsoring te zoeken zodat de contributie zo laag mogelijk blijft of de deelname en de diverse maatschappelijke projecten.

Voetbal is geen oplossing voor alle maatschappelijke problemen, maar het heeft wel de unieke positie om moeilijke doelgroepen te bereiken en verbindingen te leggen.

Nick van Teeffelen (Voorzitter)